Hrvatski jezični portal

prèviti

prèviti svrš.prez. prȅvijēm, pril. pr. -īvši, imp. prèvīj, prid. trp. prevìjen〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
previti
 
prezent
jednina
1. previjem
2. previješ
3. previje
množina
1. previjemo
2. previjete
3. previju
 
futur
jednina
1. previt ću
2. previt ćeš
3. previt će
množina
1. previt ćemo
2. previt ćete
3. previt će
 
aorist
jednina
1. previh
2. previ
3. previ
množina
1. prevismo
2. previste
3. previše
 
perfekt
jednina
1. previo sam
2. previo si
3. previo je
množina
1. previli smo
2. previli ste
3. previli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam previo
2. bio si previo
3. bio je previo
množina
1. bili smo previli
2. bili ste previli
3. bili su previli
 
imperativ
jednina
2. previj
množina
1. previjmo
2. previjte
 
glagolski prilog prošli
previvši
 
glagolski pridjev aktivni
previo, previla, previlo
previli, previle, previla
 
glagolski pridjev pasivni
previjen / previt, previjena / previta, previjeno / previto
previjeni / previti, previjene / previte, previjena / previta
Definicija
1. (što) a. saviti, presaviti [previti list papira] b. dati čemu oblik luka ili ugla; saviti
2. (koga, što) metnuti zavoj (na ranu)
3. a. (koga) ponovo zaviti, promijeniti zavoj b. promijeniti djetetu pelene
4. (se) saviti, pognuti se tijelom
Etimologija
✧ pre-1 + v. viti