Hrvatski jezični portal

princìpāt2

princìpāt2 m 〈G principáta〉

Definicija
služba i prostor djelovanja principala