Hrvatski jezični portal

bȁt

bȁt m 〈N mn bàtovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N bat
G bata
D batu
A bat
V bate
L batu
I batom
množina
N batovi
G batova
D batovima
A batove
V batovi
L batovima
I batovima
Definicija
1. drveno oruđe, drška s glavom kao kod malja
2. tučak u zvonu; njihalo
3. sport u bejzbolu i kriketu, rekvizit udarača
Sintagma
teški bat čekić težak do 15 kg za grube radove
Etimologija
prasl. *batъ (rus. bat, polj. bat: bič) ≃ lat. battuere: udarati