Hrvatski jezični portal

pȁūk

pȁūk m 〈V pȁūče, N mn pȁūci, G -ā/-ōvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N pauk
G pauka
D pauku
A pauka
V pauče
L pauku
I paukom
množina
N pauci
G pauka
D paucima
A pauke
V pauci
L paucima
I paucima
Definicija
1. zool. životinja iz reda pauka
2. (mn) a. red paučnjaka (Araneae) (vrste: kućni p. Tegenaria derhami, krstaši Aures diadematus i dr.) b. jestiva morska riba (Trachinus sp.) iz porodice paukovki (Trachinidae) s otrovnim bodljama; draganja, ranj
3. razg. vozilo s dizalicom za odnošenje ili premještanje automobila
Onomastika
Pȁuk m. os. ime (narodno, zaštitno), zast.
pr. (nadimačka i od imena): Pȁuček (Novska), Pȁučić (Rijeka, Primorje), Pȁūk (230, Šibenik, sred. Dalmacija, Dvor, Posavina), Paúkovac (Samobor, Pakrac, Pokuplje, Prigorje), Paúković (520, Kostajnica, Ogulin, Banovina, Primorje)
Etimologija
prasl. *paǫkъ (rus. paúk, polj. pająk) ← pa- + *ǫkъ: kuka ← ie. *h3enkos (lat. uncus, grč. ógkos: kuka)