Hrvatski jezični portal

pater

pater (izg. pȁter) m

Izvedeni oblici
jednina
N pater
G patera
D pateru
A patera
V patere
L pateru
I paterom
množina
N pateri
G patera
D paterima
A patere
V pateri
L paterima
I paterima
Definicija
kat. naslov nekih svećenika, ob. redovnika Isusovačkog reda
Sintagma
pater familias (izg. pater famìlias) glava obitelji, otac u zn.: 1. suvremenog poimanja oca 2. pov. starorimske glave familije koja je, između ostaloga, imala i pravo odlučivati o životu i smrti svojih članova;
pater patriae (izg. pater pȁtrie) pov. 1. počasna titula zaslužnih ljudi 2. titula rimskih careva
Etimologija
lat.: otac; paternalis (paternus): očinski, pokroviteljski