Hrvatski jezični portal

bȁtāk

bȁtāk m 〈N mn -āci〉

Izvedeni oblici
jednina
N batak
G bataka
D bataku
A batak
V batače
L bataku
I batakom
množina
N bataci
G bataka
D batacima
A batake
V bataci
L batacima
I batacima
Definicija
1. dio između dvaju glavnih donjih nožnih zglobova u peradi, ptica, žaba (dio za jelo)
2. (ob. mn) žarg. ženska noga [dobri bataci]
Etimologija
tur. bacak: noga, v. badžak