Hrvatski jezični portal

pȋr3

pȋr3 m

Izvedeni oblici
jednina
N pir
G pira
D piru
A pir
V piru
L piru
I pirom
množina
N pirovi
G pirova
D pirovima
A pirove
V pirovi
L pirovima
I pirovima
Definicija
reg.
1. isl. starješina derviškog reda
2. pov. u Osmanskom Carstvu, starješina, duhovni vođa ceha
Onomastika
pr. (prema statusu i nadimačka): Pìralić, Piràlija (Zagreb, + Alija), Pírić (320, Slavonija, sred. Dalmacija), Pȉrjāk (Šibenik, Rijeka, Lika), Pírović (150, Biograd, Požega, sred. Dalmacija, v. i Spiridon)
Etimologija
tur.perz. pīr: starac