Hrvatski jezični portal

perìod

perìod m

Izvedeni oblici
jednina
N period
G perioda
D periodu
A period
V periode
L periodu
I periodom
množina
N periodi
G perioda
D periodima
A periode
V periodi
L periodima
I periodima
Definicija
1. odsječak vremena [period srednjega vijeka]; doba, razdoblje
2. faza u razvoju, razdoblje koje je po čemu karakteristično [period nasilja]
3. fiz. (simbol T) vrijeme potrebno nekom oscilirajućem sustavu da izvrši jedan puni titraj, period nekog sustava inverzan je frekvenciji tog sustava (T = 1/ν)
Sintagma
period funkcije mat., usp. periodična funkcija, v. periodičan Δ
Etimologija
lat. periodus ← grč. períodos: put okolo, razdoblje vremena, govora ≃ peri- + hodós: put