Hrvatski jezični portal

perióda

perióda ž

Izvedeni oblici
jednina
N perioda
G periode
D periodi
A periodu
V periodo
L periodi
I periodom
množina
N periode
G perioda
D periodama
A periode
V periode
L periodama
I periodama
Definicija
1. astron. vrijeme u kojem planet prijeđe putanju oko Sunca
2. lingv. niz od nekoliko smislom povezanih rečenica koje skladno slijede jedna za drugom i tvore stanovitu cjelinu; rečenični sklop [govornička perioda; ciceronska perioda]
3. fiziol. razg. menstruacija, mjesečno pranje, mjesečnica [imati periodu a. imati menstruaciju b. biti nervozan, težak okolini, nepodnošljiv (o osobama oba spola)]
4. glazb. zaokružena muzička misao čiji se dijelovi međusobno odnose kao pitanje i odgovor
5. kem. jedan od vodoravnih redova u periodnom sustavu elemenata, usp.
6. zast. period (1), v.