Hrvatski jezični portal

pesante (II)

pesante (II) (izg. pežȃnte) prid.

Definicija
reg. ekspr. koji je kao osoba u društvu i komunikaciji težak, zamoran, dosadan [che pesante (izg. kȅ pesante) (joj) što je težak]; gnjavator