Hrvatski jezični portal

Peru

Peru (izg. pȅru) m

Izvedeni oblici
jednina
N Peru
G Perua
D Peruu
A Peru
V Peru
L Peruu
I Peruom
Definicija
geogr. država na Z Južne Amerike s izlazom na Tihi ocean, 1.285.216 km2, 22.9165.000 stan., glavni grad Lima