Hrvatski jezični portal

pìlōt (II)

pìlōt (II) prid.

Definicija
koji služi kao eksperiment [pilot-emisija; pilot-proizvodnja; pilot-projekt; pilot-istraživanje]; pokusni, probni
Sintagma
pilot balon, v. balon Δ