Hrvatski jezični portal

báza

báza ž

Izvedeni oblici
jednina
N baza
G baze
D bazi
A bazu
V bazo
L bazi
I bazom
množina
N baze
G baza
D bazama
A baze
V baze
L bazama
I bazama
Definicija
1. a. osnova, temelj b. ono što služi kao početak, što je početak na kojem se dalje izgrađuje, podiže ili nastavlja (o predmetima i pojmovima) [na bazi prijedloga; na bazi istraživanja; na bazi informacija]; podloga, uporište
2. razg. najsigurnije utočište, mjesto u koje se stalno vraća ili dolazi [kuća mi je baza]
3. arhit. podnožje stupa, u raznim stilovima različito [egipatska, asirska, jonska, korintska, toskanska, gotička itd. baza]
4. astron. osnova za mjerenje udaljenosti nebeskih tijela, paralaksa (godišnja Zemljina paralaksa služi za mjerenje udaljenosti zvijezda)
5. geod. neposredno i s velikom točnošću izmjerena osnovna linija koja služi kao polazna za premjeravanje ostalih dužina, baza triangulacije
6. kem. a. hidroksid, usp. lužina2 b. općenito spoj koji ima tendenciju primanja protona ili još općenitije donirati elektronski par u vezu s drugim kemijskim jedinkama
7. mat. a. broj a u potenciji ax odnosno u logaritmu logax b. prirodni broj veći od 1 na kojem se temelji određeni brojevni sustav, ujedno broj znamenki u tom brojevnom sustavu [baza dekadskog sustava je broj 10] c. osnovica geometrijskog lika ili tijela [baza trokuta; baza stošca] d. minimalni podskup neke matematičke strukture iz kojeg se mogu odgovarajućim operacijama izvesti svi elementi strukture [baza vektorskog prostora]
8. pol. ideol. materijalna, ekonomska osnova društva na koju se prema marksističkoj interpretaciji opire tzv. nadgradnja (međudruštveni odnosi, ideologija, kultura itd.)
9. vojn. mjesto za smještaj i koncentraciju ljudi, opreme i oružja, predviđeno na duže vrijeme; može biti daleko od glavnine snaga i izvan vlastite zemlje [američka baza]
Sintagma
asfaltna baza tehn. postrojenje za proizvodnju asfalta;
baza lubanje anat. dno lubanje, usp. bazalna područja mozga, v. bazalni Δ;
baza podataka inform. temeljni fond podataka i informacija koji služi u informatičkoj obradi u pojedinim poslovima i strukama;
hodajuća baza podataka iron. podr. onaj koji zna mnogo podataka bez sposobnosti da ih osmisli, uopći ili problematizira, nefilozofična osoba
Frazeologija
na živčanoj bazi formula kad se kao uzrok bolesti smatra stanje živaca
Etimologija
grč. básis: stuba, podnožje