Hrvatski jezični portal

pȋl2

pȋl2 m 〈N mn pìlovi〉

Definicija
arhit. javni kameni spomenik s reljefima ili s plastikom na visokom monolitnom stupu; počiva na niskom podnožju