Hrvatski jezični portal

bȁviti se

bȁviti se nesvrš.prez. -īm se, pril. sad. -vēći se, gl. im. -vljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
baviti
 
prezent
jednina
1. bavim
2. baviš
3. bavi
množina
1. bavimo
2. bavite
3. bave
 
futur
jednina
1. bavit ću
2. bavit ćeš
3. bavit će
množina
1. bavit ćemo
2. bavit ćete
3. bavit će
 
imperfekt
jednina
1. bavljah
2. bavljaše
3. bavljaše
množina
1. bavljasmo
2. bavljaste
3. bavljahu
 
perfekt
jednina
1. bavio sam
2. bavio si
3. bavio je
množina
1. bavili smo
2. bavili ste
3. bavili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam bavio
2. bio si bavio
3. bio je bavio
množina
1. bili smo bavili
2. bili ste bavili
3. bili su bavili
 
imperativ
jednina
2. bavi
množina
1. bavimo
2. bavite
 
glagolski prilog sadašnji
baveći
 
glagolski pridjev aktivni
bavio, bavila, bavilo
bavili, bavile, bavila
Definicija
1. (čime) posvećivati se čemu, zaokupljati se čime [baviti se djecom; baviti se matematikom; baviti se glupostima]
2. () arh. boraviti gdje neko vrijeme [bavio se u Zagrebu]
Etimologija
prasl. *baviti (rus. bávit': nabaviti, polj. bawić: čekati) ← ie. *bhowH- (skr. bhāvayati: stvara)