Hrvatski jezični portal

pikȃdo

pikȃdo m 〈G pikȃda〉

Izvedeni oblici
jednina
N pikado
G pikada
D pikadu
A pikado
V pikado
L pikadu
I pikadom
množina
N pikada
G pikada
D pikadima
A pikada
V pikada
L pikadima
I pikadima
Definicija
sport igra bacanja zašiljene metalne strelice u drvenu metu obješenu na zidu; meta je koncentričnim kružnicama podijeljena u vijence različite širine, a cijela meta u sektore s označenim brojevima (1—20)
Etimologija
šp. picado