Hrvatski jezični portal

pȉk2

pȉk2 m

Izvedeni oblici
jednina
N pik
G pika
D piku
A pik
V piče
L piku
I pikom
množina
N pikovi
G pikova
D pikovima
A pikove
V pikovi
L pikovima
I pikovima
Definicija
pom. reg. kosa greda na jarbolu o koju je pričvršćeno sošno jedro; sošnjak
Etimologija
engl. pic