Hrvatski jezični portal

pȉjavica2

pȉjavica2 ž

Izvedeni oblici
jednina
N pijavica
G pijavice
D pijavici
A pijavicu
V pijavico
L pijavici
I pijavicom
množina
N pijavice
G pijavica
D pijavicama
A pijavice
V pijavice
L pijavicama
I pijavicama
Definicija
1. zool. a. člankoviti kolutićavac (Hirudinea) iz razreda Hirudinidae, parazit koji živi u slatkim vodama i vlažnim tropskim šumama, hrani se krvlju životinja (ili čovjeka) na koje se pripije b. medicinska pijavica (Hirudo medicinalis), nekoć se upotrebljavala za terapijsko puštanje krvi
2. pren. a. onaj koji rado iskorištava drugoga; izrabljivač, zelenaš b. onaj koji se drži nekoga, koji se pripija uz koga, koga se taj drugi ne može riješiti
3. zool. morska riba (Echeneis remora), pripija se ob. na morske pse i brodove; ošmrk
Etimologija
prasl. *pьjavica, *pьjavъka (rus. pijávka, polj. pijawka) ≃ v. piti