Hrvatski jezični portal

píštati

píštati (píštiti) () nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -tēći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
pištati
 
prezent
jednina
1. pištim
2. pištiš
3. pišti
množina
1. pištimo
2. pištite
3. pište
 
futur
jednina
1. pištat ću
2. pištat ćeš
3. pištat će
množina
1. pištat ćemo
2. pištat ćete
3. pištat će
 
imperfekt
jednina
1. pištah
2. pištaše
3. pištaše
množina
1. pištasmo
2. pištaste
3. pištahu
 
perfekt
jednina
1. pištao sam
2. pištao si
3. pištao je
množina
1. pištali smo
2. pištali ste
3. pištali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam pištao
2. bio si pištao
3. bio je pištao
množina
1. bili smo pištali
2. bili ste pištali
3. bili su pištali
 
imperativ
jednina
2. pišti
množina
1. pištimo
2. pištite
 
glagolski prilog sadašnji
pišteći
 
glagolski pridjev aktivni
pištao, pištala, pištalo
pištali, pištale, pištala
Definicija
1. a. ispuštati pisak (o pticama i nekim životinjama) b. proizvoditi oštre, neugodne visoke zvukove i tonove (o muzičkim instrumentima, pištaljci i sl.)
2. zviždati, fućkati
3. štrcati, prštati