Hrvatski jezični portal

pìštara

pìštara ž

Izvedeni oblici
jednina
N pištara
G pištare
D pištari
A pištaru
V pištaro
L pištari
I pištarom
množina
N pištare
G pištara
D pištarama
A pištare
V pištare
L pištarama
I pištarama
Definicija
zool. crna čiopa (Micropus apus); pištalica