Hrvatski jezični portal

plànīrāno

plànīrāno pril.

Definicija
tako da bude prema planu; predviđeno, zacrtano, namjeravano