Hrvatski jezični portal

òbim

òbim m,

Izvedeni oblici
jednina
N obim
G obima
D obimu
A obim
V obime
L obimu
I obimom
množina
N obimi
G obima
D obimima
A obime
V obimi
L obimima
I obimima
Etimologija
✧ o (b)- + v. imati