Hrvatski jezični portal

òbdārenōst

òbdārenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N obdarenost
G obdarenosti
D obdarenosti
A obdarenost
V obdarenosti
L obdarenosti
I obdarenošću / obdarenosti
množina
N obdarenosti
G obdarenosti
D obdarenostima
A obdarenosti
V obdarenosti
L obdarenostima
I obdarenostima
Definicija
osobina onoga koji je obdaren; nadarenost, talent