Hrvatski jezični portal

bȁnditi

bȁnditi svrš.prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. rad. bàndio〉

Definicija
izgnati, prognati; bandižati