Hrvatski jezični portal

bandéra

bandéra ž

Izvedeni oblici
jednina
N bandera
G bandere
D banderi
A banderu
V bandero
L banderi
I banderom
množina
N bandere
G bandera
D banderama
A bandere
V bandere
L banderama
I banderama
Definicija
razg. drveni električni ili telegrafski stup [drži se kao da je banderu progutao držati se ukočeno, biti nepokretan, ukipiti se]
Etimologija
tal. bandiera: zastava, stup na koji se vješa zastava