Hrvatski jezični portal

òdnos

òdnos m

Izvedeni oblici
jednina
N odnos
G odnosa
D odnosu
A odnos
V odnose
L odnosu
I odnosom
množina
N odnosi
G odnosa
D odnosima
A odnose
V odnosi
L odnosima
I odnosima
Definicija
1. a. položaj dvije ili više stvari jedne prema drugoj [odnos prema] b. omjer dviju ili više stvari, sastavnih dijelova itd. jedne prema drugoj [u odnosu na]; razmjer, proporcija
2. uzajamnost, povezanost osoba, stvari ili pojmova [odnosi između]; međuodnos, odnošaj, snošaj
Sintagma
bračni odnos brak;
dobrosusjedski odnosi pol. razg. dobri i razvijeni odnosi među susjednim zemljama ili susjedima u zgradi;
gospodarski odnosi pol. ekon. trgovinski, financijski odnosi između zemalja (npr. ulaganja, carinska suradnja);
paradigmatski odnos gram. odnos između jezičnih jedinica koji se tiču odabira (selekcije); vertikalni odnos, »in absentia«, opr. sintagmatski odnos;
radni odnos odnos onoga koji radi i onoga tko plaća posao;
sintagmatski odnos gram. odnos koji se tiče razmještaja jezičnih jedinica u nizu; horizontalni odnos, »in praesentia«, opr. paradigmatski odnos;
spolni odnos spolni čin, snošaj