Hrvatski jezični portal

banána

banána ž

Izvedeni oblici
jednina
N banana
G banane
D banani
A bananu
V banano
L banani
I bananom
množina
N banane
G banana
D bananama
A banane
V banane
L bananama
I bananama
Definicija
1. bot. a. tropska voćka (Musa paradisiaca, M. sapientium) iz porodice Musaceae b. mesnati hranjivi slatkasti plod te voćke
2. sport u košarci blokada udarca protivničkog igrača visokim skokom i ispruženom rukom
Sintagma
banana država iron. 1. zast. država koja ekonomski i politički potpuno ovisi o izvozu jednog proizvoda 2. pol. žarg. mala i industrijski nerazvijena država u kojoj se velike sile mogu neograničeno miješati u njezine unutarnje poslove, smjenjivati vlade i dovoditi na vlast sebi odane režime (osobito zemlje Središnje i Južne Amerike); banana republika;
banana-film metoda dugoročnog konzerviranja manjih predmeta i rezervnih dijelova; nakon potapanja u rastopljeno zaštitno sredstvo i hlađenja oko predmeta se stvara elastični zaštitni sloj koji se pri dekonzervaciji lako skida;
banana republika = banana država;
banana-split kulin. slastica koja se sastoji od banane prepolovljene cijelom dužinom, sladoleda, čokoladnog preljeva i šlaga;
banana-utikač električni utikač (po obliku sličan plodu banane);
kora banane pren. sklizak teren, problem ili pitanje na kojem se moguće okliznuti
Etimologija
šp.port.egz.