Hrvatski jezični portal

bȃnda2

bȃnda2 ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N banda
G bande
D bandi
A bandu
V bando
L bandi
I bandom
množina
N bande
G banda / bandi
D bandama
A bande
V bande
L bandama
I bandama
Definicija
1. reg. strana [na desnu bandu na desnu stranu; na svoju bandu prema vlastitom mišljenju, na svoju ruku, na svoj način]
2. sport a. drvena ograda između klizališta za hokej na ledu i gledališta b. drveni bočni rub koji omeđuje stazu za kuglanje
Etimologija
tal.: strana, traka