Hrvatski jezični portal

bȃnda3

bȃnda3 ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N banda
G bande
D bandi
A bandu
V bando
L bandi
I bandom
množina
N bande
G banda / bandi
D bandama
A bande
V bande
L bandama
I bandama
Definicija
reg. manji (ob. vojni) orkestar limenih instrumenata
Etimologija
v. bend