Hrvatski jezični portal

bandàna

bandàna ž 〈G mn bandánā〉

Definicija
1. vratna marama, žarko obojena ili s uzorkom, proslavljena kao nezaobilazni dio kaubojske odjeće
2. pamučna vratna marama najrazličitijih uzoraka popularna od 1960-ih
Etimologija
engl.hind. bādhnū: bojanje marame