Hrvatski jezični portal

ȏleum

ȏleum m

Definicija
1. ulje, tekuća mast, masno ulje
2. isparive, obično aromatičke tekuće tvari različitog kemijskog sastava često sadržane u biljkama
3. kem. dimeća sumporna kiselina
Etimologija
lat. oleum