Hrvatski jezični portal

ȏgi

ȏgi mindekl.

Definicija
japanska sklopiva lepeza
Etimologija
jap.