Hrvatski jezični portal

bàrbar

bàrbar (bȁrbarin) m

Izvedeni oblici
jednina
N barbarin
G barbarina
D barbarinu
A barbarina
V barbarine
L barbarinu
I barbarinom
množina
N barbari
G barbara
D barbarima
A barbare
V barbari
L barbarima
I barbarima
jednina
N barbar
G barbara
D barbaru
A barbara
V barbare
L barbaru
I barbarom
množina
N barbari
G barbara
D barbarima
A barbare
V barbari
L barbarima
I barbarima
Definicija
1. pov. a. u antičkoj Grčkoj onaj koji govori stranim, nerazumljivim jezikom; tuđinac b. (mn) u starom Rimu ukupnost dalekih naroda i etničkih skupina
2. pren. surov, divlji čovjek koji prezire kulturne vrednote, sklon uništavanju; divljak
Etimologija
grč. bárbaros: koji nije Grk, koji je stranac