Hrvatski jezični portal

baràka

baràka ž 〈D L -àci, G mn barákā〉

Izvedeni oblici
jednina
N baraka
G barake
D baraci
A baraku
V barako
L baraci
I barakom
množina
N barake
G baraka
D barakama
A barake
V barake
L barakama
I barakama
Definicija
niska improvizirana (većinom montažna) zgrada, ob. za privremeni smještaj (radnika, vojnika i dr.); daščara
Etimologija
njem. Baracke ← šp. barraca: koliba