Hrvatski jezični portal

bȃr1

bȃr1 m 〈N mn bȁrovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N bar
G bara
D baru
A bar
V bare
L baru
I barom
množina
N bari
G bara
D barima
A bare
V bari
L barima
I barima
Definicija
1. a. lokal u kojem se poslužuju pića i hladna jela gostima koji ih uzimaju ob. stojeći b. noćni zabavni lokal ob. s glazbom i umjetničkim programom
2. ormar u stanu ili hotelskoj sobi u kojem se drži piće, voće, kolačići; bife
Etimologija
engl.