Hrvatski jezični portal

Bȃr

Bȃr m

Izvedeni oblici
jednina
N Bar
G Bara
D Baru
A Bar
V Bare
L Baru
I Barom
Definicija
grad i luka na obali Jadranskog mora, Crna Gora, 11.000 stan.