Hrvatski jezični portal

ȍpsēg

ȍpsēg m 〈N mn -ēzi〉

Izvedeni oblici
jednina
N opseg
G opsega
D opsegu
A opseg
V opseže / opsegu
L opsegu
I opsegom
množina
N opsezi
G opsega
D opsezima
A opsege
V opsezi
L opsezima
I opsezima
Definicija
1. ukupna duljina vanjskih rubova neke površine [opseg kruga]
2. razg. granice čega, okvir čega, domet, djelokrug (izlaganja, zakona, pravila, teme itd.)
Sintagma
opseg geometrijskog lika mat. duljina zatvorene krivulje koja ga omeđuje (npr. za mnogokut zbroj duljina stranica, za krug duljina kružnice); perimetar;
opseg pojma lingv. sveukupnost nižih pojmova koje dotični pojam obuhvaća (npr. afiks podrazumijeva prefiks, sufiks i infiks); ekstenzija, usp. opsegovna definicija, v. opsegovan Δ
Etimologija
✧ o (b)- + v. segnuti