Hrvatski jezični portal

oštàrija

oštàrija ž

Izvedeni oblici
jednina
N oštarija
G oštarije
D oštariji
A oštariju
V oštarijo
L oštariji
I oštarijom
množina
N oštarije
G oštarija
D oštarijama
A oštarije
V oštarije
L oštarijama
I oštarijama
Definicija
reg. zast. gostionica na putu, uz cestu
Onomastika
pr. (prema zanimanju i etnici): Ostárčević (Duga Resa, Pokuplje, S Dalmacija, Z Slavonija), Oštárčević (110, Zagreb, Ogulin, Pokuplje), Òštarić (180, Pag, Primorje, Lika), Oštàrijāš (Podravina), Oštàrjāš (Oštarjȃš) (Ivanec, Prigorje)
top.: Oštàrija (Zagreb), Òštarskē ravnìce (Ogulin), Òštarskī dólovi (Karlovac), Òštarskī stȁnovi (zaselak, Karlovac); (naselja): Bȃškē Oštàrije (Gospić, 48 stan.), Òtok Oštàrijskī (Ogulin, 471 stan.)
Etimologija
mlet. ostarìa, tal. osteria