Hrvatski jezični portal

osvŕnuti se

osvŕnuti se (, na koga, na što, za kim) svrš.prez. òsvṟnēm se, pril. pr. -ūvši se, prid. rad. osvẕnuo se〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
osvrnuti
 
prezent
jednina
1. osvrnem
2. osvrneš
3. osvrne
množina
1. osvrnemo
2. osvrnete
3. osvrnu
 
futur
jednina
1. osvrnut ću
2. osvrnut ćeš
3. osvrnut će
množina
1. osvrnut ćemo
2. osvrnut ćete
3. osvrnut će
 
aorist
jednina
1. osvrnuh / osvrtoh
2. osvrnu / osvrte
3. osvrnu / osvrte
množina
1. osvrnusmo / osvrtosmo
2. osvrnuste / osvrtoste
3. osvrnuše / osvrtoše
 
perfekt
jednina
1. osvrnuo sam
2. osvrnuo si
3. osvrnuo je
množina
1. osvrnuli smo
2. osvrnuli ste
3. osvrnuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam osvrnuo
2. bio si osvrnuo
3. bio je osvrnuo
množina
1. bili smo osvrnuli
2. bili ste osvrnuli
3. bili su osvrnuli
 
imperativ
jednina
2. osvrni
množina
1. osvrnimo
2. osvrnite
 
glagolski prilog prošli
osvrnuvši
 
glagolski pridjev aktivni
osvrnuo, osvrnula, osvrnulo
osvrnuli, osvrnule, osvrnula
Definicija
1. okrenuti glavu i pogledati
2. (na što) pren. komentirati kakav događaj [osvrnuti se na film]
Etimologija
✧ o (b)- + v. svrnuti