Hrvatski jezični portal

ȍriginālno

ȍriginālno pril.

Definicija
na originalan način; s originalnošću