Hrvatski jezični portal

barbecue

barbecue (izg. bàrbikju) m

Definicija
1. roštilj
2. žarg. društveno okupljanje na kojem se servira roštilj [barbecue party zabava uz roštilj; roštiljada]
Etimologija
engl.šp. barbacoa ← egz.: uzdignut okvir od štapića