Hrvatski jezični portal

òranž

òranž prid.indekl.

Definicija
rij. koji je narančaste boje [bluza je oranž boje; bluza je oranž]
Etimologija
njem. orange ← fr. orange ← arap. nāranǧ ← perz.