Hrvatski jezični portal

pȁka

pȁka ž

Definicija
zool. južnoamerički glodavac (Cuniculus paca) iz porodice agutija, u jagodičnoj kosti rezonator za glasanje (jedinstveni slučaj u sisavaca); pjegava p.
Etimologija
šp. paca ← egz.