Hrvatski jezični portal

pȁkt

pȁkt m 〈N mn pàktovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N pakt
G pakta
D paktu
A pakt
V pakte
L paktu
I paktom
množina
N paktovi
G paktova
D paktovima
A paktove
V paktovi
L paktovima
I paktovima
Definicija
svečani dogovor, sporazum, ugovor znatnije važnosti između dviju ili više država, stranaka ili osoba; nagodba kojom se stupa u savez [sklopiti, potpisati, razvrgnuti pakt; pakt o nenapadanju]
Sintagma
Varšavski pakt pol. pov. blokovska vojna organizacija socijalističkih zemalja istočne Europe
Etimologija
njem. Pakt ← lat. pactum