Hrvatski jezični portal

pȁla2

pȁla2 ž 〈G mn pȃlā〉

Izvedeni oblici
jednina
N pala
G pale
D pali
A palu
V palo
L pali
I palom
množina
N pale
G pala
D palama
A pale
V pale
L palama
I palama
Definicija
1. obojeni plašt, haljina Rimljanki
2. kat. bijelo, laneno, kvadratično pokrivalo misnog kaleža na oltaru
3. u crkvenoj umjetnosti, ploča s reljefima i slikama na prednjem dijelu oltara, često u više dijelova
Etimologija
lat. palla