Hrvatski jezični portal

pádež1

pádež1 m

Izvedeni oblici
jednina
N padež
G padeža
D padežu
A padež
V padežu
L padežu
I padežom
množina
N padeži
G padeža
D padežima
A padeže
V padeži
L padežima
I padežima
Definicija
gram. oblik deklinacije kojim se označuju odnosi i funkcije imenskih riječi (imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva) u rečenici
Sintagma
kosi padeži gram. padeži koji su ovisni o nekom drugom članu rečeničnog ustrojstva (genitiv, dativ, akuzativ, lokativ i instrumental), opr. samostalni padeži
Frazeologija
to je drugi padež to je druga stvar
Etimologija
v. pȁsti, padati (kalk. prema lat. casus: padež ← cadere: pasti)