Hrvatski jezični portal

pàče

pàče pril. (čest.)

Definicija
zast. pa i, usp. dapače, štoviše, čak