Hrvatski jezični portal

pȁgina

pȁgina ž

Definicija
term. jedno od dvaju lica lista u knjizi ili bilježnici; stranica, strana
Etimologija
lat. pagina