Hrvatski jezični portal

bȁrk

bȁrk m 〈N mn -ovi〉

Definicija
pov. pom. jedrenjak sa 3 (do 5) jarbola nosivosti 300 do 5600 t
Etimologija
lat. barca ≃ grč. bȃris ← kpt. barī