Hrvatski jezični portal

bȃrka

bȃrka ž 〈D L -rci, G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N barka
G barke
D barci / barki
A barku
V barko
L barci / barki
I barkom
množina
N barke
G baraka / barka / barki
D barkama
A barke
V barke
L barkama
I barkama
Definicija
pom. općenit naziv za manji brod za plovidbu morem, prisutan na cijelom području Sredozemlja [barka ribarica; barka svićarica]; brodić, čamac
Etimologija
tal. barca, v. bark